Priser/Pladser

En plads koster ialt kr.8900 pr. måned. Her af kan der søges om tilskud på kr. 6558,- fra Frederikssund kommune herefter er egen betalingen kr. 2342,-  

 

Prisen er incl. kost, bleer, udgifter til ture  m.m. Det er ikke svært at søge om tilskud fra kommunen, det hjælper jeg gerne med.

  • Vi underskriver også en pasningsaftale. Der skal altid takkes nej til en kommunal plads, inden der søges om tilskud til en privat.
  • Oplys venligst i god tid, når jeres barn holder op, og går i børnehave. Så jeg har god tid til at tilbyde pladsen til et nyt barn.

 

Pladser

Igen ledige pladser pt.

I er velkommen til at ringe og forhøre om ledige pladser.

I  er meget velkommen til at komme og se faciliteterne efter nærmere aftale.
bottom